Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
204 người đã bình chọn
31 người đang online

MẶT TRẬN TỔ QUỐC NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (18/11/1930 – 18/11/2023)

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

MẶT TRẬN TỔ QUỐC

NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (18/11/1930 – 18/11/2023)

               Kính thưa: Toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã.

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023. Vào dịp này, chúng ta vui mừng tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, ôn lại lịch sử vẻ vang 93 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023), chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hướng đến chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhau đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở Khu dân cư.  

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, trải qua lịch sử vẻ vang 93 năm. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bọn thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Kế tục truyền thống của Hội phản đế đồng minh (1930-1936) và Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939), Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, với sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa, ngày 5/8/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 58 "Về cơ chế đặc thù, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. 

Từ khi có Đảng là có Mặt trận. Ngay sau khi nhân dân giành được chính quyền, Mặt trận đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Tuy vai trò, vị trí, chức năng và phương thức hoạt động của từng bộ phận trong hệ thống chính trị có khác nhau, nhưng đều thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm một mục đích chung là: Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, có vị trí xứng tầm trên trường quốc tế.

Để việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm có được sự thống nhất, thành phong trào chung ở các địa phương trong cả nước, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT- MTTW về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp 18/11 hàng năm”. Mục đích của việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước kia và nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt nam yêu tin dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động khác, bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động ở khu dân cư trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc..., thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đây cũng là dịp để Mặt trận, nhất là tổ chức Mặt trận ở Khu dân cư có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với  chính quyền, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Kính thưa: Toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Ngày 16/11/2023 đồng chí Lê Xuân Thành. Phó Chủ tịch UBND, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã về dự và tặng quà tại khu dân cư thôn 5, xã Yên Thịnh chúng ta

Hinh ảnh: Đ/c Lê Xuân Thành; Phó CT UBND huyện  tặng quà tại khu dân cư thôn 5

 Ngày 17/11/2023 các đồng chí lành đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, đại diện các ban ngành đoàn thể xã đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư 1, thôn 2, thôn 3 và thôn 4.

Hình ảnh trao quà tại khu dân cư thôn 1

Hình ảnh: Đ/c Đỗ Huy Chiến Bí thư Đảng ủy xã tặng quà tạo khu dân cư thôn 4

Hình ảnh Đ/c Đỗ Huy Chiến Bí thư Đảng ủy trao quà tại khu dân cư thôn 5

Về dự chung vui ngày hội cùng với nhân dân các khu dân cư các đồng chí đã có bài phát biểu động viên và biểu dương những thành tích đạt được của nhân dân và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế , đề nghị nhân dân phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, những năm tiếp theo để đạt được những kết quả tốt hơn. Về dự các đồng chí đã tặng những phần quà rất ý nghĩa cho nhân dân các khu dân cư, các đồng chí cũng đã dành tặng 17 xuất quà hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 5 khu dân cư, cũng tại ngày hội lãnh đạo các thôn cung đã dành nhiều phần thưởng để trao cho các tập thể cá nhân ở khu dân cư và trao nhiều xuất hỗ trợ cho người nghèo, cận nghe, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu dân cư.

Yên Thịnh, ngày 17/11/2023

Tin bài của MTTQ xã

 

<

Tin mới nhất

MẶT TRẬN TỔ QUỐC NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN...(17/11/2023 8:00 SA)

Xã Yên Thịnh tổ chức ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 năm 2020(19/11/2020 4:46 CH)

Xã Yên Thịnh chăm lo cho công tác giáo dục(19/11/2020 2:18 CH)

Cán bộ công chức nữ xã Yên Thịnh duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống. Hưởng ứng “Tuần lễ áo...(07/03/2020 1:33 CH)

Xã Yên Thịnh tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý năm 2020.(23/01/2020 4:34 CH)

Tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân,...(07/11/2019 1:43 CH)

Xã Yên Thịnh tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019(12/02/2019 3:45 CH)

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)(11/07/2018 2:55 CH)

°