Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
205 người đã bình chọn
353 người đang online

Bài tuyên truyền về kế hoạch ra quân đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Thịnh năm 2023

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
100%

Bài tuyên truyền về kế hoạch ra quân đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Thịnh năm 2023

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn huyện Yên Định. Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Yên Định về vệc thực hiện công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Yên Thịnh năm 2023. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giao thông đường bộ, tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè tại các thôn trên địa bàn. UBND xã Yên Thịnh ban hành “Kế hoạch
thực hiện công tác đảm bảo hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn xã Yên Thịnh” với nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Cụ thể hoá nội dung, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt,
có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế
hoạch hành động số 104/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh thực hiện
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Kế
hoạch số 91/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND huyện triển khai chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn huyện
Yên Định đến tận cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao trách
nhiệm của người đứng đầu các ngành chức năng, địa phương, các cơ quan, đơn vị;
tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức của mọi người trong việc chấp hành
các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao
thông (viết tắt là HLATGT) nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, góp phần
giảm thiểu tai nạn giao thông.

          - Tiếp tục giải quyết, xử lý tình trạng vi phạm, tái lấn chiếm hành lang an
toàn giao thông trên địa bàn; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao
thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn;

          - Lập lại trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè,
lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, họp chợ, đảm bảo vệ sinh môi trường
và mỹ quan tại các khu vực trung tâm của xã, đặc biệt là trên các tuyến đường như Quốc lộ 47B, tỉnh lộ 516B.

          - Tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giải thích, yêu cầu các hộ
dân nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự an
toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề
đường làm nơi kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan; đồng thời kiên
quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP
ngày 30/12/2019, Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị
định số 100/2019/NĐ-CP; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của
Chính phủ. Trên cơ sở đó, duy trì công tác quản lý hành lang giao thông, trật tự đô
thị, trật tự an toàn giao thông ngày càng đi vào nề nếp, bền vững.

          2. Yêu cầu

          - Huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng, phương tiện tập trung giải tỏa các vi phạm và chống tái lấn chiếm HLATGT, vỉa hè. Xác định rõ công tác
quản lý HLATGT, giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm, đảm bảo an toàn giao
thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên; là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức; làm căn cứ bình xét thi đua của các tập thể, cá nhân.
          - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ xã đến thôn, xóm, tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong cán bộ, nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp

luật trên lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Phạm vi thực hiện

          - Phạm vi ra quân thực hiện để kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề
đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, để vật liệu xây dựng lên rãnh dọc,
họp chợ trái phép trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn xã. Trong
đó tập trung vào các điểm cụ thể:

          + Dọc theo Quốc lộ 47B: Các hộ để vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt trên cống dọc sát mép đường.

          + Tỉnh lộ 516B: Tập trung vào các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng để
vật liệu, rào chắn, đá tảng, chậu cây cảnh lên rãnh dọc.

          + Các trục đường chính chạy theo trung tâm xã, các ngã 3, ngã 4 trên địa bàn, các trục đường của thôn.

           2. Công tác kiểm tra, nhắc nhở

          Kết thúc đợt tuyên truyền, từ ngày 28/11/2023 - 02/12/2023, tiến hành thống kê, kiểm tra và nhắc nhở các hộ vẫn đang còn tình trạng vi
phạm, yêu cầu các hộ ký cam kết tự tháo dỡ, chấp hành nghiêm túc kế hoạch của
UBND huyện và của UBND xã.

          2.4. Công tác ra quân kiểm tra và xử lý

          - Sau thời gian kiểm tra, nhắc nhở để người dân tự giác thực hiện; từ ngày
03/12/2023 đến 08/12/2023 tổ chức ra quân xử lý kiên quyết theo đúng quy định
của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao
thông và tổ chức cưỡng chế đối với các đối tượng không tự giác giải tỏa, không
chấp hành các quy định.

Kính thưa toàn thể nhân dân;

          Để Thực hiện tốt Công văn chỉ đạo của UBND huyện, kế hoạch của UBND xã yên Thịnh, đề nghị các hộ gia đình trong xã nằm ở các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường xã, đường thôn xóm phải tự giác thu dọn, tháo dỡ các công trình vi phạm trả lại hành lang an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, nếu cá nhân hộ gia đình nào cố tình không chấp hành UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Ngày 21/11/2023

Tin bài Đài TT xã

 

           

<

Tin mới nhất

Lãnh đạo xã Yên Thịnh chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02-2024(27/02/2024 5:05 CH)

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Yên Thịnh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...(26/02/2024 3:57 CH)

Yên Thịnh tổ chức hội nghị gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Đánh giá tình hình trước trong và sau...(15/02/2024 2:34 CH)

Xã Yên Thịnh long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi tại các thôn trên địa bàn xã.(13/02/2024 3:07 CH)

UBND xã – Hội khuyến học xã Yên Thịnh tổ chức thành công “ Tết khuyến học - khuyến tài” xuân Giáp...(04/02/2024 2:46 CH)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Yên Thịnh tặng quà tết cho Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ...(03/02/2024 5:45 SA)

Xã Yên Thịnh tổ chức Lễ Phát lệnh gọi Công dân nhập ngũ năm 2024(01/02/2024 4:13 CH)

Yên Thịnh tổ chức hội nghị cán bộ công chức người lao động năm 202023. Triển khai phương hướng...(26/01/2024 3:14 CH)

°