Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
204 người đã bình chọn
19 người đang online

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Đỗ Huy Chiến

Bí thư Đảng Uỷ 

   

033.438.2326

2

Trịnh Hữu Huy

Phó Bí  thư Đảng Uỷ - CT HĐND

   

0904.963.629

3

Trịnh Thị Minh

Phó Bí thư Đảng ủy – CT UBND

   

0968.852.622

4

Lưu Thế Kỳ

Phó Chủ tịch HĐND

   

0906242676

5

Hoàng Duy Sơn

Phó Chủ tịch UBND

   

0974.985.173

6

Nguyễn Văn Lại

Chủ tịch MT TQ

   

0363.065.163

7

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch hội phụ nữ

   

035.477.5381

8

Trịnh Thị Mai

Chủ tịch hội ND

   

0388.197.808

9

Hoàng Văn Bình

Bí thư  Đoàn TN

   

0988.547.897

10

Hoàng Duy Thân

Chủ tịch hội CCB

   

0968.045.676

11

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng Công an

   

0356.943.696

12

Nguyễn Hữu Hoàng

Chỉ huy trưởng QS

   

0968.008.435

13

Trương Văn Thọ

Kế toán ngân sách

   

0904.740.111

14

Hoàng Duy Phượng Công chức Tư pháp Hộ Tịch    

0964.720.800

15

Đỗ Thị Phương

Văn phòng - thống kê

   

0989.752.711

16

Nguyễn Thị Hường

Văn phòng UBND

   

0904.655.708

17

Lê Đình Tú

Tư pháp - hộ tịch

   

0988.249.899

18

Nguyễn Văn Đồng

Địa chính -XD

   

0776.297.123

19

Nguyễn Thị Bích

Địa chính – NN

   

0989.435.658

20

Nguyễn Văn Thiện

Văn hoá –XH (Chính sách)

   

0932.217.499

21

Đỗ Văn Huy

Văn hóa –XH

   

0984.125.453

°