Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
204 người đã bình chọn
48 người đang online

100%

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN THỊNH

 
   
DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG 
TT Tên dự án Tổng mức đầu tư được duyệt ( dự toán được duyệt)
1 XD phòng học trường MN   2 898 036
2 XD trung tâm văn hóa xã   6 200 000
3 XD chợ  889 000
4 Nâng cấp đường bê tông, mương tiêu UBND xã  770 000
5 Nâng cấp đường trước khu vực trường học  228 000
6 Xây dựng khuôn viên công sở xã Yên Thịnh 1 985 000
Tổng cộng   12 970 036

°