Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
204 người đã bình chọn
197 người đang online

100%

   

1. Đồng chí: Đỗ Huy Chiến

Sinh ngày: 10/09/1966

Quê Quán: Xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ: Đại học

Chỗ ở hiện nay: Xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:  Bí thư Đảng bộ xã Yên Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Đồng chí: Trịnh Hữu Huy

Sinh ngày: 02/9/1978

Quê Quán: Xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ: Đại Học Nông Học

Chỗ ở hiện nay: Xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:  Phó Bí thư  - Trực Đảng; Chủ tịch HĐND xã

 

 

 

 

                                              

                                     3. Đồng chí: Trịnh Thị Minh

                                     Sinh ngày: 09/02/1980

                                      Quê quán: Xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

                                      Trình độ: Đại học Luật

                                      Chỗ ở hiện nay: Xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

                                     Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch UBND xã

°